forside          arbejder          udstillinger         faglige data          e-mail        English  

Modelleret relief og formgivning af facade, Skagen Glasværksted.

front, Skagen Glaspusteri, foto Niels Vest

I forbindelse med udsmykningen har jeg ændret placeringen af dør og vindue således, at de sidder mere harmonisk i forhold til facadens dimensioner. Det har desuden været vigtigt at indordne facaden i sin sammenhæng, f. eks. det vertikale stræk, som rækken af vinduer danner i Skagens huse generelt.

Den asymmetriske opdeling af facaden har foruden æstetiske hensyn sin baggrund i smelteovnens placering i værkstedet. Dette centrale element i værkstedet overordnes også facadens proportionering.


Udsmykningen af Skagen Glasværksted er et abstrakt, organisk relief, som er modelleret i murstenene, mens de endnu er bløde og inden de bliver brændt.

Relieffets tema er jorden, klippen, som er den natur, som glas fremstilles af.

Igennem relieffet går en række lige skæringer, hvis sider har varierende vinkler, som fanger lyset forskelligt. Disse baner strammer kompositionen op og understreger rytmen, og peger desuden mod det center, som smelteovnen udgør i værkstedet, og i facaden.

 

 

Relieffet er udført på Tommerup Keramiske Værksted.
Bygherre: Skagen Glasværksted v. Torben Christensen.
Murermester: Mikael Grumstrup, Skagen.
Vækstedsvinduer og -dør: Smedemester Vagn Juhl, Skagen.
Indviet december 2000.
Fotos: Helle Vibeke Steffensen og Niels Vest.

facade, Skagen Glaspusteri

Helle Vibeke Steffensen     Overgaden Oven Vandet 82, 1415 København K.     telefon: 30 27 86 07     email: helvibst@bygningskeramik.dk